Vitajte na stránkach GILLGEO spol. s r.o.

O spoločnosti

Spoločnosť GILLGEO spol. s r.o. bola založená dňa 14.12.2005. Je nástupníckou organizáciou po zrušení živnosti jej konateľa – Ing. Ladislav Ladičkovský – GILL, ako optimálnejšia forma podnikania pri väčších zákazkách s významnými partnermi. Jej nosnou činnosťou je výkon odborných služieb v odbore geodézie  a kartografie. Hlavným krédom spoločnosti je komplexný prístup k zákazníkovi od prípravy podkladov pre akýkoľvek projekt v danom obore až po jeho ukončenie. Všetky geodetické a kartografické činnosti sú vykonávané v súlade s platnou legislatívou a sú overované autorizovanými geodetmi a kartografmi.

Cieľ spoločnosti

Neustále vytvárať spolu so svojimi partnermi priaznivé podnikateľské prostredie ako navonok, tak aj vo vnútri spoločnosti a korektne spolupracovať s každým odberateľom, investorom bez ohľadu na veľkosť zákazky. Tento cieľ nás zaväzuje aj k našim zamestnancom, spolupracujúcim firmám a živnostníkom v našom obore, čím sa naša spoločnosť stáva operatívna a podľa potreby výkonná 7 dní v týždni.

V čom sme iní

  • je pre nás výzva riešiť stavebne náročné, prípadne problematické projekty, kde kontrolnými meraniami a vlastnými návrhmi nachádzame v spolupráci so zúčastnenými stranami riešenia.
  • počas prác na našich zákazkách vykonávame činnosť od fyzickej kontroly projektovej dokumentácie cez škálu kontrolných meraní. Nedopatrením sa niekedy stáva, že projektované výpočty kubatúr, či materiálu nie sú v súlade s realitou a náš partner je na takýto prípadný nesúlad upozornený. Takáto aktivita vytvára nadštandardné vzťahy v rámci subdodávateľskej činnosti, nakoľko chráni záujmy objednávateľa, ale aj investora, nakoľko včas eliminuje budúce možné napätie a prípadné vážne spory… V súčasnosti „kde je priorita najnižšej ceny hlavný parameter“, zapaľujeme svetielko nádeje, že naša spoločnosť bude jedno z malých koliesok, ktoré pomôžu rozbehnúť slovenskú ekonomiku.
  • máme ambíciu pomáhať mladým budúcim kolegom v rámci študentskej alebo začínajúcej praxe. Toto mnoho geodetických firiem vníma ako podporu rastu konkurencie a nemá záujem pomôcť postaviť sa im na nohy… Veríme, že nie je dobrým časom koniec a táto iniciatíva vytvorí budúci potenciál pre ďalší rast našej spoločnosti.