Naše práce

Realizované projekty

Na uvedených stavbách zabezpečovala naša firma výkon hlavného geodeta stavby dodávateľa vrátane zabezpečenia všetkých geodetických a kartografických prác

Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves – Stred, Mestské Vily a 7DR galéria 2003-2007
Distribučné centrum TESCO – Beckov 2005
Preložka štátnej cesty II/520 Oravská Lesná – Nová Bystrica, 7 mostov galéria 2005-2007
Hypermarkety
– TESCO Lučenec, TESCO Ružomberok, TESCO Rimavská Sobota, TESCO Zlaté Moravce
galéria 2006-2011
Environmentálne stavby
– ČOV Šaľa, ČOV Šaľa Veča, ČOV Tisovec, zhybky cez vodné toky
galéria 2006-2007
Aglomerácia Šamorín
– realizácia 160km kanalizácií a vodovodov – 18 obcí na Žitnom ostrove vrátane 3x rekonštrukcie a rozšírenia ČOV v obciach Veľké Úľany, Jelka a Zlaté Klasy
2008-2010
Aglomerácia Galanta
– realizácia 109km kanalizácií a vodovodov – 13 obcí na Žitnom ostrove vrátane rekonštrukcie a rozšírenia ČOV v Galante
2008-2010
Rýchlostná komunikácia R1 Nitra – Selenec, 6 mostov galéria 2010-2011

Popri týchto významnejších projektoch bolo vykonaných mnoho ďalších aktivít na rôznych stavbách , ako sú obchodné centrá, rodinné domy a mapovacie práce po celom území Slovenska zo zameriavania uličných pásov a cestných koridorov ako podklady pre projekty v dĺžke cca 420km.